De registratie van een aankondiging gebeurt in 4 fasen:
: ingave van uw contactgegevens en bevestiging ervan met de toets 'Contactgegevens OK'
: ingave van de te publiceren tekst en bevestiging ervan met de toets 'Tekst OK'
: selectie van de gewenste publicatiedatums en bevestiging ervan met de toets 'Datumgegevens OK'
: definitieve bevestiging van de volledige aankondiging.

Algemene voorwaarden Contact Publicarto NV com@publicarto.be 053/82.60.80
INGAVE CONTACTGEGEVENS
*
: aanduiding van een verplicht in te vullen gegeven.
Voornaam:
Naam:
*
Straat en nr:
*
Postcode:
*
Gemeente:
*
Land:
Telefoon of GSM:
*
Een lid van de Gezinsbond geniet van voordeeltarief.
Gezinsbondnummer: